سید مجتبی یک هیئتی تمام عیار بود

    با تعدادی از دوستان مراسم هیئت هفتگی داشتیم و سید معمولاً مشتری ثابت هیئت بود. هر هفته می­‌آمد و تا…

    به مناسبت ماه محرم: روایتی از امر به معروف ویژه سید مجتبی

    ماه محرم نزدیک بود و مشکلی که برای باشگاه رفتن داشتیم، پخش آهنگ بود. با اینکه با حضور سید، جنس…
    بستن
    بستن